Informacja

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KAZIMIERZA WIELKIEGO !!!

Od dnia 10.06.2022r. zostanie udostępniony plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 9.

Jednoczesnie informujemy, że ze względu na powtarzajacą się dewastację wszystkich obiektów,

dwa z nich (zamek i wspinaczka linowa) są wyłączone z użytkowania do momentu  likwidacji szkody.

Korzystanie z w/w sprzętu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa i użytkowane na własną odpowiedzialność.